Dengan Permentan No 3 Tahun 2017 Bulog Siap Naikkan Serapan Gabah Hingga 20 Ribu Ton / Hari